In de huisartsenwachtpost kan u  terecht voor dringende gezondheidsproblemen waarmee u niet kan wachten  tot de volgende werkdag van uw huisarts.

Neem steeds eerst telefonisch contact op via het centraal oproepnummer 089/59 00 59.
Hou zeker altijd uw rijksregisternummer bij de hand.

De telefoniste/receptioniste zal u vragen volgende gegevens door te geven: rijksregisternummer, naam, adres, telefoonnummer, reden van oproep en naam van uw huisarts.

Voor een huisbezoek worden uw gegevens  doorgegeven aan de huisarts op ronde. Deze zal zo snel mogelijk  langskomen. U heeft er echter alle belang bij ter plaatse te komen  indien dit mogelijk is. Op de wachtpost kan men u niet alleen sneller  helpen, maar ook in betere omstandigheden onderzoeken.

089 59 00 59